Shop248 logo
Black Bar
ժOγiO
ժO
Whiteboard
eժO
ժO
Glass Whiteboard
ʦժOs[
ȥժO
Flip Chart
iO
ʮiܳiO
乺uժO
QO
Corkboard
pժO
ժO
Whiteboard Marker
ժOβMΫ~
ժOϥۥΫ~
ժOK
whiteboard sticker
vժO
Projection Whiteboard
iOc
]NKiO
OζªO
Green & Black Board
զXiOM
ൣժO
沾ʦզXGiO
@ 28
q:TQO
TMCW
- +
d߳
LؤQO (900x600mm/10mmp)
CL0906
$130.00
- +
ʶR Buy - LؤQO (900x600mm/10mmp) ʶR Buy - LؤQO (900x600mm/10mmp)
QO (90Wx60H)cm
CWB0906
$120.00 $99.00
- +
ʶR Buy - QO (90Wx60H)cm ʶR Buy - QO (90Wx60H)cm
QO  (90Wx60H)cm
CWB0906N
$260.00 $199.00
- +
ʶR Buy - QO  (90Wx60H)cm ʶR Buy - QO  (90Wx60H)cm
Deli 8705 QO(25x34cm)
DL8705
$28.00
- +
ʶR Buy - Deli 8705 QO(25x34cm) ʶR Buy - Deli 8705 QO(25x34cm)

QdO (40x30cm)
DLW0403
$45.00
- +
ʶR Buy - QdO (40x30cm) ʶR Buy - QdO (40x30cm)
QO(60x40cm)
DLW0604
$98.00
- +
ʶR Buy - QO(60x40cm) ʶR Buy - QO(60x40cm)
QO(90x60cm)
DLW0906
$175.00 $128.00
- +
ʶR Buy - QO(90x60cm) ʶR Buy - QO(90x60cm)
R 10 @$ 118.00
QO(120x60cm)
DLW1206
$280.00
- +
ʶR Buy - QO(120x60cm) ʶR Buy - QO(120x60cm)
QO(120x90cm)
DLW1209
$420.00 $350.00
- +
ʶR Buy - QO(120x90cm) ʶR Buy - QO(120x90cm)

QO(150x90cm)
DLW1509
$480.00
- +
ʶR Buy - QO(150x90cm) ʶR Buy - QO(150x90cm)
QO(180x90cm)
DLW1809
$540.00
- +
ʶR Buy - QO(180x90cm) ʶR Buy - QO(180x90cm)
QO(200x100cm)
DLW2010
$680.00
- +
ʶR Buy - QO(200x100cm) ʶR Buy - QO(200x100cm)
QO(244x122cm)
DLW2412
$850.00
- +
ʶR Buy - QO(244x122cm) ʶR Buy - QO(244x122cm)
Deli ժOQզXO(60Wx45Hcm)
WC0604
$125.00 $108.00
- +
ʶR Buy - Deli ժOQզXO(60Wx45Hcm) ʶR Buy - Deli ժOQզXO(60Wx45Hcm)

Deli ժOQզXO(90Wx60Hcm)
WC0906
$198.00 $178.00
- +
ʶR Buy - Deli ժOQզXO(90Wx60Hcm) ʶR Buy - Deli ժOQզXO(90Wx60Hcm)
Deli ժOQզXO(120Wx90Hcm)
WC1209
$380.00
- +
ʶR Buy - Deli ժOQզXO(120Wx90Hcm) ʶR Buy - Deli ժOQզXO(120Wx90Hcm)
TQO (90Wx60H)cm
CAB0906
$220.00
- +
ʶR Buy - TQO (90Wx60H)cm ʶR Buy - TQO (90Wx60H)cm
ؤo wq
TQO  (90Wx90H)cm
CAB0909
$290.00
- +
ʶR Buy - TQO  (90Wx90H)cm ʶR Buy - TQO  (90Wx90H)cm
ؤo wq
TQO (120Wx60H)cm
CAB1206
$310.00
- +
ʶR Buy - TQO (120Wx60H)cm ʶR Buy - TQO (120Wx60H)cm
ؤo wq

TQO (120Wx90H)cm
CAB1209
$410.00
- +
ʶR Buy - TQO (120Wx90H)cm ʶR Buy - TQO (120Wx90H)cm
ؤo wq
TQO (150Wx90H)cm
CAB1509
$480.00
- +
ʶR Buy - TQO (150Wx90H)cm ʶR Buy - TQO (150Wx90H)cm
ؤo wq
TQO (180Wx90H)cm
CAB1809
$550.00
- +
ʶR Buy - TQO (180Wx90H)cm ʶR Buy - TQO (180Wx90H)cm
ؤo wq
TQO  (120Wx120H)cm
CAB1212
$550.00
- +
ʶR Buy - TQO  (120Wx120H)cm ʶR Buy - TQO  (120Wx120H)cm
ؤo wq
TQO (150Wx120H)cm
CAB1512
$680.00
- +
ʶR Buy - TQO (150Wx120H)cm ʶR Buy - TQO (150Wx120H)cm
ؤo wq

TQO (180Wx120H)cm
CAB1812
$880.00
- +
ʶR Buy - TQO (180Wx120H)cm ʶR Buy - TQO (180Wx120H)cm
ؤo wq
TQO (210Wx120H)cm
CAB2112
$950.00
- +
ʶR Buy - TQO (210Wx120H)cm ʶR Buy - TQO (210Wx120H)cm
ؤo wq
TQO (240Wx120H)cm
CAB2412
$1,080.00
- +
ʶR Buy - TQO (240Wx120H)cm ʶR Buy - TQO (240Wx120H)cm
ؤo wq

zWishList                                             zN                                             ӥ[J

shop248.com  R @줽ǤBΫ~  Tel: 3114 9855        Fax: 2325 7299
Copyright © 2003-2020   Shop248 Ltd.  @ vҦ o All rights reserved.

Flat C,  3/F., Victorious Factory Building, 35 Tseuk Luk Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong      

EssZ^S35ʳӤu~jH3Cy